Chestguard

Posted by Tanapat Harikul on

Chest Guard เป็นตัวป้องกันไม่ให้สายธนูดีดเสื้อ เพราะในช่วงเวลาตั้งแต่เราปล่อยสายธนูออกไป จนกระทั่งลูกธนูหลุดจากคัน ในช่วงนี้สายธนูไม่ควรสัมผัสอะไรทั้งสิ้น เนื่องจากจะทำให้สายสะบัดมากกว่าปกติ และส่งผลต่อความแม่นยำได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีลมแรง เพราะเสื้อเราจะสะบัดไปตามลม โดย Chest Guard ก็จะมีขนาดที่เราต้องลองใส่แล้วเลือกให้เหมาะสม


Share this postNewer Post →