BOHNING MINI BLAZER VANE 1.5 INCH 36 ใบ (36PC)

BOHNING MINI BLAZER VANE 1.5 INCH 36 ใบ (36PC)

  • 360.00 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 

เหลือเพียง 3 ชิ้นเท่านั้น!

ปีกยางเหมาะกับลูกธนู Compound องศาตั้งสำหรับการยิงระยะใกล้และ 3D ความยาวปีก 1.5 นิ้ว

  • 1 กล่องมี 36 ใบ

สินค้าที่คุณอาจสนใจ