BOHNING MINI BLAZER VANE 1.5 INCH 36 ใบ (36PC)

BOHNING MINI BLAZER VANE 1.5 INCH 36 ใบ (36PC)

  • 360.00 ฿
    Unit price per 

Only 1 left!

ปีกยางเหมาะกับลูกธนู Compound องศาตั้งสำหรับการยิงระยะใกล้และ 3D ความยาวปีก 1.5 นิ้ว

  • 1 กล่องมี 36 ใบ

We Also Recommend