แนะนำการเลือกอุปกรณ์

การเลือกลูกธนู

Posted by Tanapat Harikul on

การเลือกลูกธนู
ลูกธนูเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักธนูทุกคนต้องมี ถ้าขาดลูกธนูไปก็คงทำการยิงไม่ได้ ถึงแม้ว่าลูกธนูจะมีหน้าที่แค่วิ่งเข้าไปหาเป้า แต่การเลือกใช้ลูกธนูให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราต้องดูให้ดีและเลือกให้ถูกต้อง

Read more →

Chestguard

Posted by Tanapat Harikul on

Chestguard

Chest Guard เป็นตัวป้องกันไม่ให้สายธนูดีดเสื้อ เพราะในช่วงเวลาตั้งแต่เราปล่อยสายธนูออกไป จนกระทั่งลูกธนูหลุดจากคัน ในช่วงนี้สายธนูไม่ควรสัมผัสอะไรทั้งสิ้น เนื่องจากจะทำให้สายสะบัดมากกว่าปกติ และส่งผลต่อความแม่นยำได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีลมแรง เพราะเสื้อเราจะสะบัดไปตามลม โดย Chest Guard ก็จะมีขนาดที่เราต้องลองใส่แล้วเลือกให้เหมาะสม

Read more →