Hoyt Invicta

Posted by Tanapat Harikul on

Invicta เป็นธนู compound ธนูรุ่นท็อป ระดับแข่งขันที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนๆ โดยในการออกแบบมีจุดเด่นที่การเพิ่มความแข็งแรงในจุดต่างๆของคันที่ต้องรับแรง ทำให้ตัวคันแข็งแรงและลดการสั่นของคัน มาพร้อมรอก DCX Cam หรือ SVX Cam ที่ให้ความเร็วสูงในขณะเดียวกันดึงได้นุ่ม


Share this postNewer Post →